Skip to content

Dicle-Fırat Gazetesi Çıktı
[1 Ekim 1962]

Aylık fikir gazetesi Dicle-Fırat, 1 Ekim 1962′de yayımladığı ilk sayısı ile İstanbul’da yayın hayatına başladı. 8 sayı süren yayın hayatı 14 Mayıs 1963′te biten Dicle-Fırat, Türkçe ve Kürtçe dillerinde yayın yapıyordu. Ağırlıklı olarak Kürt meselesi üzerine yoğunlaşan makaleleriyle bilinen gazete, Kürtçe şiir ve öykülerle de dikkat çekiyordu. Dicle-Fırat’ın imtiyaz sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürü, 1960′lı yılların başlangıcında Türkiye İşçi Partisi’nin Eminönü ilçe başkanlığını yapan Kürt aydınlarından Edip Karahan’dı. Kürt aydınlanmasının altmışlı yıllardaki en önemli girişimlerinden biri olan ve faşizme, Türk ırkçılığına ve Turancılık’a karşı cephe alan Dicle-Fırat, Edip Karahan’ın 9. sayıyı matbaaya teslim etmek istediği sırada tutuklanması üzerine bir daha çıkamadı.

Edip Karahan, Dr. Sait Kırmızıtoprak, Halit Nazmi Balkaş, Ahmet Botanlı, Yaşar Kaya, İsa Şans, Hüseyin Aruk, Ekrem Tunç, Sait Elçi, Ahmet Aras, Bahri Koçkaya, Şevket Epözdemir, Hüseyin Sağniç, Mahmut Toprak, Mehmet Şanlıer ve Musa Anter gibi birçok aydının imzasını taşıyan gazete, ilk sayısında yer verdiği Edip Osmanoğlu imzalı “Niçin Çıkıyoruz” başlıklı yazıda çıkış amacını şu şekilde belirtiyordu: “Gazetemizin ilk işi, Doğu’nun kültürel ve ve ekonomik kalkınması için çalışmak ve bu yolda görülebilecek fikir ayrılıklarını gidermek, birleştirmek olacaktır. Gazetemiz hangi sosyal tabakadan gelirse gelsin (esnaf, tüccar, ağa, ırgat, işçi v.s.) Doğu’nun kalkınmasına yürekten taraftar olan bütün Doğu’lu vatandaşlara, gençlere açık olacaktır. Böylece sağlam ve mütecanis bir görüşün ortaya çıkmasına ve yayılmasına gayret edilecektir. Bu gazete parti politikası yapmayacak, bütün partiler karşısında objektif ve tarafsız kalacaktır. Ancak şunu da ifade edelim ki, tarafsızlık, objektiflik, partilerin ilerici ve gerici tutum ve davranışları karşısında pasif kalmak demek değildir. Gazetemiz, memleket ve Doğu’nun hayrına olan fikirleri destekliyecek, aksine fikirlerle mücadele edecektir. Amacımız, sevgi ve saygıya dayanan bir birlik ruhu içinde, Doğu’nun kültürel ve ekonomik kalkınmasını bir memleket dâvası olarak benimsetmeğe çalışmak olacaktır.”

dicle-firat-1962

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Tumblr0Email this to someoneShare on Google+0