Skip to content

Demografi Siyaseti: Yaklaşık 41 Milyon Kürt

Kürdistan’ın İşgalcileri Kürt İstatistiklerini Saklıyor

Şu ana dek dünyadaki hemen herkes Kürtleri, özellikle de Irak’ın kuzeyinde olanları, duymuştur. Denize kıyısı olmayan bir yerde olmasına rağmen, Büyük Kürdistan petrol ve doğal gaz zengin maden kaynaklarına sahiptir.

Kürtlerin kendi sınırlarında ISIS (DAİŞ-İŞİD) olarak adlandırılan İslamcı terörist davetsiz bir komşuyla karşılaşmalarının üzerinden yalnızca bir yıl geçti. Kürtler İslamcı terörist çetelerine karşı tek güvenilir ve cesur mücadele gücü haline geldi. Kürt Peşmerge güçlerinin ortaya çıktığı her yerde ISIS teröristleri kaçmaktadır. Kürtler dünyanın en kötü İslamcı teröristlerinin yenilgisi üzerinde etkisi olan tek müthiş güç oldular.

Kürt istatistikleri halen gizlidir ve kaba tahminler gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. Tahminler, özellikle Türkiye örneğinde, genellikle belgesiz ve küçümseyicidir. Ne yazık ki Newyork Times, Dışişleri, Wikipedia, Dış İlişkiler Konseyi ve Newsweek gibi kaynaklar dahi siyasi olarak kirletilmiş Kürt nüfus değerleri yayınladılar.

Kürtlerin daha doğru ve daha makul toplam nüfusu boyutları, mevcut literatürde keşfedilmek zorundaydı.

Bu çalışmada, 70 kaynak incelendikten sonra (1921 den 2015’e kadar 94 yılı kapsayan listeye bakınız), Kürt nüfusunun hesaplanması mümkün oldu. Ne yazık ki, çoğunlukla online kaynaklarda, 2015 yaz ortasında, dünya çapında toplam Kürt nüfusu 32 milyonda durmaktadır. Ve bu çalışma en doğru rakamın 41 milyon olduğunu keşfetmiştir.

Kürt Nüfus Durumu

Kürtler ve onların halk ordusu, Peşmerge, ya da halen haberlerde anıldığı gibi ölümle yüz yüze olanlar, hakkında en azından ana akım medya ve uzmanların bazı temel doğru bilgilere sahip olduğu beklenilmektedir.  Ne yazık ki durum böyle değildir. Dünyadaki toplam Kürt nüfusuyla ilgili doğru tahminlerde bulunan çok az bilgi kaynağı vardır aslında. Dünya, Kürtlerin nerede yaşadığını daha da önemlisi sayıca ne kadar olduklarını bilme ihtiyacındadır. Diğer taraftan neredeyse herkes Kürtlerin, dünyanın devletsiz en büyük ulusu olduğunu bilmektedir. Fakat hiç kimse bu nüfusun en fazla ne kadar olduğunun farkında gibi gözükmüyor.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye tarafından işgal edilen bugünkü Kürdistan, Orta Doğu’yu kontrol eden sömürgeci güçlerin bir yan ürünüdür. Batılı güçlerin “bölmek ve fethetmek” yaklaşımı, Kürdistan’ın sonunu getiren 1923 Lozan Antlaşması’na yol açtı. Emperyal güçler, “Dört-devletli çözümü” uygulayarak, Kürdistan’ı böldüler ve yok ettiler.

Bütün dünyada başka hiçbir etnik gruba bu kadar acımasızca muamele edilmemiştir. Kürdistan binlerce sivil masum insanın katledildiği ilk ve son sistematik soykırımın uygulandığı yer olmuştur. Ankara, Bağdat ve şimdi de ISIS/ İŞİD acımasızca kitleler halinde Kürtleri katletmiştir.

ISIS/ İŞİD olarak adlandırılan terörist çeteler, geçen yaz Kürdistan’ın ufkunda görünür görünmez, ABD Kürtler’e yerdeki Amerikan robot çizmelerden daha fazla bir şey değillermiş gibi muamele etti. Daha da önemlisi Washington Kürtlerden asırlık özgürlük mücadelelerini unutmalarını ve yukarıda adı geçen ülkelerde ikinci veya üçüncü sınıf vatandaş olarak yaşamalarını istemektedir. Batı, özellikle ABD, Kürtler’e en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda onları kabaca göz ardı etmektedir ve tüm dünyayı savunan kahraman Kürt özgürlük savaşçısı Peşmerge, Amerika’dan doğrudan silah alamamaktadır. Söz konusu zaman, Dr. David Phillip (2015) gibi bilgili uzmanların şuna inandığı zamandır: “Irak’ta [Ortadoğu] Amerika’nın en iyi ve tek müttefiki/dostu Kürtler’dir. Washington’un gerçek-tabanlı kontenjan planlamasını başlatması ve olayların önüne geçmesi gerekmektedir” (s.235).

Amerika’nın en iyi dostu olarak görülmesine rağmen, “dağlardan başka dostu olmayan” durumuna düşen Kürtlerin tarihi, coğrafyası, siyasal ekonomisi ve demografisi göz ardı ediliyor. “Bereketli Hilal”in yeni gerçeklikleriyle ilgili konuları anlamak ve planlamak için dünya Kürtlerin nüfus büyüklüğü konusunda makul ve doğru rakamlara sahip olmak zorundadır. Oysa dünya uluslarının büyük çoğunluğu kendi “nüfus saatlerine” (Population Clocks)”  sahipken kimse Kürt nüfusunun herhangi bir sayımını dahi yapmamıştır.

Ancak, Kürt nüfusuyla ilgili eski, tarihsiz, referanssız, belki de politik sansürlü, yuvarlak, yanlış kaydedilmiş bilgilerin nereden geldiğini bilmek ilginç olacaktır. “Dünya çapında toplam Kürt nüfusu” şeklindeki bir Google araştırması, “31.5 milyon” şeklinde bir sonuç vermektedir. Toplam tahminler 30-40 milyon arasında değişmektedir. Toplam Kürt nüfusu rakamları yalnızca tarihsiz ve referanssız değildir aynı zamanda dünyanın en büyük aralığına sahiptir. Bugün dünyada 30-40 milyon arasında Kürt yaşadığına inanılmaktadır. Bu 10 milyon aralığı insanlık tarihindeki dünyanın en büyük aralıktır. Dünyada hiçbir ulus Kürtler gibi kabaca göz ardı edilmemiştir. Bu durumda biz çarpık verilerde bir görünen bir kaybolan bu sayılmayan 10 milyon Kürtle ilgileniyoruz.

Dışişleri dergisindeki bir makalesinde, Christian Caryl (21 Ocak 2015) Kürdistan’ın Ortadoğu’da kurulacak bir sonraki ülke olacağını öngördü. Aslında, Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan’ı ziyaret etti ve orada Kürtlerin ulusal bir bayrakları, marşları olduğunu ve siyasi ve ekonomik olarak bağımsız olmaya hazır olduklarını gören Caryl :“ Orta Doğu’nun 30 milyon Kürd’ü elbette ki yalnızca Irak’ta yaşamıyor fakat hepsi değişimin titreşimini hissediyor” diye yazdı. New York Times’tan Tim Arango (10 Haziran 2015) “Türkiye, Irak, İran ve Suriye yayılmış yaklaşık 30 milyonluk bir nüfus olan Kürtler tarihsel olarak otokritik yönetimler tarafından ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedirler ve uzun zamandır kendi devletlerinin hayalini kurmaktadırlar” diye yazdı.

Wikipedya toplam Kürt nüfusunu “Kürt nüfusu” ve “Kürtler” adındaki iki makalede vermektedir.

İlk makale: “ Dünyanın en büyük devletsiz ulusu olan ve bugün İran, Irak, Türkiye ve Suriye tarafından yönetilen Kürdistan’da yaşayan Kürtler, tahminen 40 milyon nüfusa sahiptirler” cümlesiyle başlar. Makalenin yazarı şöyle devam etmektedir: “Kürdistan ya da komşu bölgelerde 28 milyona yakın Kürt…CIA Factbook tarafından yapılan kaba bir tahmin”

Wikipedya’nın ikinci makalesinin yazarı da “40 milyon nüfusuyla Kürtlerin batı Asya’nın çoğunluğunu oluşturduğuna” inanmaktadır. İşin tuhaf tarafı sayfayı aşağı kaydırınca, aynı makaledeki “Nüfus” başlığı altında aynı yazar tarafından yazılan bir paragrafta “Güneybatı Asya’da yaşayan Kürtlerin sayısı, diasporada yaşayan bir ya da iki milyon diğer Kürtler, birlikte 30 milyona yakın olarak tahmin edilmektedir” yazılmaktadır. Yaygın olarak online bir referans olarak kullanılan bu makalede 8-12 milyon Kürt halkında tutarsızlık bulmak şaşırtıcı değildir.

Dış İlişkiler Konseyi, CFR, “Kürtler Kimdir?” adında basit bir makale yayınlamıştır. Newsweek daha sonra bu makaleyi 7 haziran 2015’te online olarak yayınlamıştır. Bu, Türkiye’deki Kürtlerin genel seçimlerde 6 milyon oy kazandığı ve TBMM’ye 80 milletvekili gönderdiği tarihe denk gelmektedir. Amerikan kapitalizminin uluslararası kanadı olarak bilinen bu yozlaşmış düşünce yazarları şöyle yazdılar: “Tahminen otuz milyon Kürt öncelikle bugünkü İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin dağlık bölgelerinde ikamet etmektedir ve egemen bir devleti olmayan dünyanın en büyük halklarından biri olmaya devam etmektedir… İki milyon olarak tahmin edilen Kürt diasporası da öncelikle Avrupa’da yoğunlaşmıştır.”

CIA Factbook tarafından verilen bilgilerle tamamen eşleşen bu makalede toplam Kürt nüfusu: 14.7 milyonu Türkiye’de, 8.1 milyonu İran’da, 5.5 milyonu Irak’ta ve 1.7 milyonu Suriye’de olarak verilmiştir. Nitekim dairesel bir pasta grafik Türkiye, İran ve Suriye’deki Kürt nüfusunu profesyonelce göstermektedir. Grafiğin ”30 milyon Kürt” şeklindeki kahverengi font-renk’teki başlığı online’da belirgin olarak gösterilmektedir. Bu yuvarlak ve yanlış rakamı gözden kaçırmak neredeyse imkânsızdır. Aynı zamanda, kaynak da “Temmuz 2014 CIAWorld Factbook”, şeklinde grafiğin sol alt köşesinde özellikle sunulmuştur.
Dünyadaki toplam Kürt nüfusunun hesaplanması, büyük oranda Türkiye’deki Kürt nüfusun yüzdesine bağlıdır. Şaşırtıcı bir şekilde, CIA Factbook başta Türkiye’dekiler olmak üzere Kürtlerin nüfus büyüklüğünü hafife almaktadır. Türkiye’deki Kürt nüfusunun kabaca en son tahmini CFR tarafından kullanılan Factbook tarafından 2014 yılında yapıldı ve bu tahmin 14,8 milyon şeklindeydi. Ancak, Türk resmi verilerini kullanarak, Türk İstatistik Kurumu (TÜİK), Dakak (2012), yayınladığı kısa makalenin başlığında Türkiye’de 22,5 milyon Kürdün yaşadığını yazdı. Bu, CIA Factbook rakamları ile Türk resmi rakamları arasında 7,8 milyon gibi büyük bir fark olduğunu gösterir. Bu, bu iki yıl arasında, Kürt nüfusunun artmak yerine 8 milyon azaldığı anlamına gelir ki bu dünya tarihinin en alışılmadık olayıdır. 1980 yılında Türkiye’de post-Amerikan destekli darbe dönemleri kadar giden Kürt verilerini çarpıtma, Soğuk Savaş yıllarının hazin bir propagandasıdır. ABD ve NATO üyesi ülkeler Kürt sorununu yönetmede Ankara’ya yardıma başladı. Böylelikle bir Kürtleri öldürme şeklinde kanlı bir süreç başladı.

Diyarbakır askeri cezaevi, birçok genç Kürt üniversite öğrencisinin, CIA ajanları tarafından denetlenen Türk sorgulayıcıları tarafından işkence gördüğü ve öldürüldüğü bir gözaltı merkezi haline geldi. Ankara ve Washington’un Türkiye’deki Kürtlere neredeyse hiç merhameti yoktu. Görünüşe göre Porter Goss, eski CIA Direktörü, şimdi Washington’daki Türk Lobisi’ni temsil etmektedir.

Kürt Nüfus Bilgilerini Düzeltme

(Bu çalışmada) Kürt nüfusuyla ilgili verilen bilgileri düzeltmek ve daha makul ve gerçekçi istatistikler saptamak için 1921 ve 2015 yılları arasındaki tarihsel literatürün bir yorumu yapılmıştır. Toplam 70 kaynak gözden geçirilmiştir. Bunların büyük çoğunluğu, 60 kaynak, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki Kürt nüfusunun yüzdesini ya da rakam bilgilerini içerir. Geriye kalan 10 kaynak ise daha önce değinilenlerle benzerlik taşır.
Örneğin, Aynı kitapta birden fazla yerde Kürt nüfusunun boyutları hakkında farklı bilgiler bulmak mümkündür.

İncelenen literatürün son 94 yıla ilişkin bulguları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

 

Tablo1- Kürt Nüfusunun Yüzdelik Oranları
Ülke En düşük(%) En yüksek(%) Makul olan(%)
Türkiye 12.0 32.0 24
İran 3.0 13.0 13.0
Irak 6.4 25.0 25.0
Suriye 1.6 10.0 10.0

Tablo 1’de, şu anda Kürdistan’ı işgal eden dört ülkede Kürt nüfusunun en yüksek, en düşük ve daha makul oranlarda kayıtlarını gösterilmektedir. Bu yüzdelerin belirlenmesi Tablo 2’de verilen Kürt nüfusunun hesaplanmasında en önemli adımdır.

 

Tablo-2 2015-2025 Toplam Kürt Nüfusu, Milyon
Ülke 2015 2020 2025
Türkiye 19.1 20.1 20.1
İran 10.3 10.9 11.5
Irak 7.2 8.1 9.2
Suriye 2.2 2.2 2.8
Büyük Kürdistan 38.8 41.3 41.6
Diaspora 2.0 2.0 2.0
Toplam

(Dünya Çapında)

40.8 43.3 45.6

Tablo 2, Kürtlerin ikamet ettiği dört ülkede, orta doğudaki büyük Kürdistan’da ve dünya genelinde,  Kürtlerin toplam nüfusunu göstermektedir. Kürt nüfus yüzdelerini ve BM’nin nüfus projeksiyonlarını kullanarak toplam Kürt nüfusunun 2015, 2020 ve 2025 olmak üzere üç zaman dilimindeki rakamları hesaplanmaktadır. Bu üç dönem için Kürt nüfusunun en doğru tahminleri sırasıyla 41 milyon, 43 milyon ve 46 milyon’dur.

 

Sonuç

Kürdistan’ın işgalcileri Kürt istatistiklerini gizlemektedir. Dünya halklarının nüfusu içerisindeki Kürt nüfusuyla ilgili doğru belgelenmiş rakamlara ulaşmak neredeyse imkansızdır. Toplam Kürt nüfusunun doğruya en yakın ve tarafsız tahminlerini bulmak kolay değildir. Online kaynaklar çoğunlukla küçük rakamlar vermekte olup aynı zamanda belgesiz, kabataslak ve yanlıştır. Bu araştırma yazısının amacı, dünya çapındaki Kürt nüfusunun daha makul ve daha doğru bir toplamını bulmaktı. 70 adet kaynağın uzun bir incelemesi sonucunda, bu toplamın 2015 yılında 41 milyona ulaştığı tespit edildi. Kürtler’e yönelik sağlam bir politika için ve onların bağımsızlık talebini ele almak için yeni gerçekliği yansıtan bu rakama başvurulmalıdır.

 

Dr. M. Koohzad

 

Kaynaklar:

Arango, Tim. “Kurds Have Bigger Prize in Mind After Political Gains in Turkey.” nytimes.com, June 10, 2015. http://www.nytimes.com/2015/06/11/world/europe/kurds-have-bigger-prize-in-mind-after-political-gains-in-turkey.html?_r=0

Caryl, Christian “The World’s Next Country: The Kurds are on the verge of getting a homeland of their own. If they do, the Middle East will never be the same.” Foreign Policy, January 21, 2015. http://foreignpolicy.com/2015/01/21/the-worlds-next-country-kurdistan-kurds-iraq/

World Factbook, Middle East: Turkey. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2008-20014.https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print/ country/countrypdf_tu.pdf

Council on Foreign Relations. “Who are the Kurds?” All material © Copyright 2015. http://www.cfr.org/ middle-east-and-north-africa/time-kurds/p36547#!/ This article was then posted by Newsweek at newsweek.com, June 7, 2015 at 10:13am. http://www.News week.com/who-are-kurds-340029

Dakak, Mashallah. “Over 22.5 million Kurds live in Turkey, new Turkish statistics reveal.” ekurd.net,September20,2012.http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/9/turkey4166.htm

Phillips, David L. The Kurdish Spring: A New Map of the Middle East. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 2015.
Wikipedia. “Kurdish Population.” https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_population# Kurdistan_2 This page was last modified on 17 June 2015, at 21:21.

Wikipedia. “Kurds.” https://en.wikipedia.org/wiki/Kurds. This page was last modified on 22 June 2015, at 07:39.

Dr. M. Koohzad’a ait bu makale 20 Eylül 2015 tarihinde Amerika merkezli MetroJacksonville.com adlı web sitesinde yayınlanmıştır. Makalede ana vatanlarında ve tüm dünyada yaşayan Kürtler’in toplam nüfus bilgileriyle ilgili en güncel veriler yer almaktadır. İngilizce olarak yayınlanmış olan makale Neslihan Ürek tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Makalenin orijinaline şuradan ulaşabilirsiniz.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Tumblr0Email this to someoneShare on Google+0